İyi bir insan

İyi bir Fransız Fransızlara benzemez...

İyi bir Çinli Çinlilere benzemez...

İyi bir Ruandalı Ruandalılara benzemez...

İyi bir Rus Ruslara benzemez...

0 kırıntı: