İmge

Suyun gaz hâli, nesne aleminin özneye sunduğu, en görünen bilmede ilerleme olanağı. Su buharı, hem ateşin hem suyun bir hâli. Su buharı güneş ile suyun ara hâli. Su buharını nasıl bildi isek güneşi ve suyu da aynı yolla bilebiliriz: Bölerek anlarız, - Hesaplarız.- ikiye ve katlarına bölerek. Bire bölmek için de - Ondalık sayıları unuttum. - üçten yardım alırız. İmge de bir nesnedir ise, bölünerek bilinebilir. Ancak imgeyi ölçebilmek için onun hızına erişmek gerekiyo. Şair, bu hıza ulaşabilmek için sürekli yazar, düşünür. Yine de öznede ışık hızıyla seyirten imge, dile geldiğinde yavaşlar. Durur. Bölünemez böylelikle. Anlaşılır ama aktarılamaz böylelikle.

0 kırıntı: